Lehti2023Tutkinnot

Yrittäjätaitoja oppimassa

Omien vahvuuksien listaaminen, mieluisimman ja parhaimman tekemisen löytäminen sekä näiden taitojen tuotteistamisen pohtiminen. Näin alkaa Turun ammatti-instituutin kahdeksan tunnin mittainen yrittäjyyden innovointileiri yrittäjyysvalmennustila Wisiossa Lemminkäisenkadulla.

Leiriä on vetämässä kaksi opettajaa, yrittäjyyden valmentaja ja opinnon oma opettaja. Leirillä työskennellään tiimeissä ja tiimioppimisen pedagogiikan mukaisesti opitaan yhdessä, toisilta ja yhdessä tietoa hakien.

Tiimit muodostetaan yleensä satunnaisesti, tiimiläiset tutustuvat toisiinsa vahvuuksien kautta, miettivät tiimille nimen ja vetäjän sekä ottavat tiimikuvan.

Tiimin yhteisen yritysidean tulee sisältää kaikkien vahvuuksia ja parasta osaamista. Yritysideasta kehitetään liikeidea, listataan tarvittavat resurssit, etsitään neuvonta- ja rahoituspalveluita, mietitään sopivia verkostoja ja kartoitetaan parhaita kilpailijoita.

Alan lainsääntö pitää selvittää ja riskit kartoittaa. SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) auttaa arvioimaan idean toimivuutta. Lopuksi tehdään houkutteleva mainos.

Leirillä voi olla mukana alan yrittäjä kertomassa oman yrittäjätarinansa, ja joskus yrittäjä jää sparraamaan opiskelijoita ja arvioimaan yritysesittelyjä. Yritysesittelyt saavat toisilta opiskelijoilta, opettajilta ja yrittäjältä kehittämisideoita ja kehuja. Oma ja tiimin työskentely arvioidaan päivän päätteeksi.

Yrittäjyyden polku

Leirillä suoritetaan kaikille pakollinen yhteinen opinto yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta. Vuosittain noin 900 perustutkintojen päiväkoulutusten opiskelijaa käy opinnon leirimuodossa. Jokainen saa henkilökohtaisen arvosanan tiimityöhön osallistumisen perusteella.

Liiketoiminnan opiskelijoilla leiri on heti opintojen alussa toimien samalla ryhmäytymisen apuna. Heille se on myös tiivis katsaus oman alan opintoihin.

Leiriä edeltää kaksi orientointituntia, joilla tutustutaan oman alan yrittäjyyteen, ja leirin jälkeen on kaksi tuntia yhteenvetoa ja oman yrittäjyyden pohtimista.

Yrittäjyydestä kiinnostuneille perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla yrittäjyyden polku. Osalla aloista ammatillinen valinnainen tutkinnon osa yritystoiminnan suunnittelu kuuluu valmiiksi omaan opintopolkuun ja jokainen voi valita sen omaan opintopolkuunsa tutkinnosta riippumatta. Yritystoiminnan suunnittelu on mahdollista suorittaa osallistumalla teemavalmennukseen.

Yrittäjyyden teemavalmennus

Kaikille yhteinen yrittäjyyden teemavalmennus toistuu syksyisin ja keväisin yrittäjyysvalmennustila Wisiossa Lemminkäisenkadulla. Tänä syksynä 24 opiskelijaa on valinnut sen osaksi omaa tutkintoaan. Teemavalmennuksessa käydään neljänä iltapäivänä läpi keskeiset yrityksen perustamiseen liittyvät asiat. Opiskelija tekee liiketoimintasuunnitelman, joka on keskeinen osa opinnon näyttöä.

Näytön arvioinnissa on mukana yrittäjyyden ammattilaisia TAIsta, yrittäjinä toimivia työpaikkaohjaajia ja joskus yrityksen toteuttamisessa ollaan niin pitkällä, että arvioinnissa on mukana Turku Business Regionin yritysneuvoja.

Teemavalmennuksen ja hyvien liikeideoiden pohjalta on muutaman viime vuoden aikana perustettu jo useampia yrityksiä.

Yrityksessä toimiminen

Mikäli opiskelijalla on jo toimiva yritys, hän voi valita tutkinnon osan yrityksessä toimiminen. Tässä tutkinnon osassa kehitetään olemassa olevaa yritystoimintaa.

Yrittäjyyteen kannustetaan erilaisten tapahtumien ja teemojen kautta. Yrittäjän päivänä 5.9.22 koulutaloissa oli monia yrittäjyyteen liittyviä pisteitä ja yrittäjävierailuja. Koulutaloissa on aloittain pop up -tapahtumia, esimerkiksi Renkaanvaihtopäiviä tai ruokateemoja.

Ennen joulua ja pääsiäistä Wision kahvion tilassa järjestetään myyntitapahtumat, joissa on tarjolla yksittäisten opiskelijoiden tai opiskelijaryhmien tekemiä tuotteita, herkkuja sekä hyvinvointipalveluita.

Yrittäjyyttä suunnittelevia opiskelijoita kannustetaan erilaisiin kaupungin ja järjestöjen yrittäjyystapahtumiin, joissa nuoret voivat harjoitella yrittäjyyttä ja ansaita samalla rahaa.

Ympäri vuoden on mahdollista toimia 4H-yrittäjänä. Tarjolla on monenlaisia mahdollisuuksia testata omaa liikeideaansa, koemarkkinoida omia tuotteitaan sekä kehittää myynti- ja yrittäjätaitojaan.

Sinustako 4H-yrittäjä?

4H-yritys on pienimuotoisen yrittäjyyden malli, joka on turvallinen ja ohjattu tapa opetella
yrittäjyyttä. 4H-yrittäjä on 13–28-vuotias 4H-yhdistyksen jäsen. Hän käy 4H-
yrittäjäkoulutuksen tai suorittaa sen verkossa. Yrittäjä toimii yksin tai yhteistyössä muiden
4H-yrittäjien kanssa.

4H-yrittäjä tekee kirjallisen suunnitelman yrityksestään ja saa tarvittaessa ohjausta
yritysohjaajalta ja apua 4H yhdistykseltä. Vuosittainen myynti voi olla 50–8 000 €, ja 4H-
yrittäjä tekee toiminnasta vuosittain seuranta- ja talousraportin.

Kirjoittaja on yrittäjyyden valmentaja/kehittäjäopettaja,

Lemminkäisenkatu Wision yrittäjyysvalmennustila.

TEKSTI Raili Selinheimo

GRAFIIKKA Viivi Lücke