Lehti2023Yhteistyö

Kestävän tulevaisuuden TAI – opiskelijat luontoa säästämässä

Syksyn 2022 aikana TAIn opiskelijat tekivät kestävän kehityksen tietoiskuja, joissa he jakoivat vinkkejä ympäristöä säästäviin toimenpiteisiin. Nykyiset opiskelijat ovatkin tulevaisuudessa ammatissa toimiessaan juuri niitä, jotka edistävät ympäristöä säästäviä toimintatapoja ja -kulttuuria.

KESTU – Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -hanke selvitti TAIn Peltolan ja Kuormakadun toimipisteiden opiskelijoiden ympäristöasioihin liittyviä ajatuksia. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 78 % piti ympäristösuojelua tärkeänä ja 62 % ilmoitti olevansa huolissaan ympäristön tilasta. Lähes 80 %:n mielestä meistä jokainen voi vaikuttaa ympäristön tilaan omilla teoillaan.

TAIn opiskelijat siis pitävät paitsi ympäristöstä huolehtimista, myös jokaisen omaa panosta tärkeänä. Ja onkin hyvä, että pitävät, sillä nykyiset opiskelijat ovat tulevaisuudessa ammatissa toimiessaan keskeisessä roolissa ympäristöä säästävien toimintatapojen ja -kulttuurin edistämisessä.

Miten itse säästäisit luontoa?

TAIssa pidetään ympäristövastuuta esillä monin eri tavoin: kestävän kehityksen teemat sisältyvät opetukseen ja näkyvät TAIn arjessa. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 72 % koki, että TAIn toiminnassa huomioidaan ympäristövastuullisuus. Kehittämisen varaakin löytyi: vain reilu puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli sitä mieltä, että ympäristövastuullisuus huomioidaan opetuksessa, ja kaksi kolmasosaa oli tyytyväisiä opettajien tietotasoon ympäristökysymyksissä.

Opiskelijat kertovat säästävänsä ympäristöä erilaisin keinoin omassa elämässään. Suosituimmiksi tavoiksi nousevat valojen sammuttaminen tyhjäksi jäävistä tiloista, käyttämättä olevien laitteiden sammuttaminen, veden säästö käymällä suihkussa aiempaa nopeammin, roskien lajittelu, vaatteiden ja tavaroiden hankkiminen käytettynä ja liikkuminen polkupyörällä tai bussilla oman auton tai mopon sijaan. Nämä kaikki ovat mainioita keinoja luonnonvarojen käytön ja päästöjen vähentämiseksi.

  • Tiesitkö, että voit säästää rahaa vähentämällä ruokahävikin määrää?
  • Entä tiesitkö, että jokainen suomalainen heittää ruokaa roskiin vuosittain noin sadan euron arvosta?
  • Tai että voit vähentää ruuan ympäristövaikutuksia välttämällä punaista lihaa ja lisäämällä kasvisruuan osuutta?
  • Oletko tullut ajatelleeksi, että yksi keino energian säästämiseen koulussa on pitää valot pois päältä luokissa, jos ikkunoista tulee riittävästi päivänvaloa?
  • Tai että roskien lajittelu on meidän kaikkien velvollisuus niin kotona kuin koulussakin?

Kohti yhä kestävämpää TAIta

Oppilaitoksessa ympäristöasioita huomioidaan myös monin eri tavoin. TAIssa käytetään paljon lahjoituksena saatuja materiaaleja. Esimerkiksi osa uusien opiskelijoiden käyttöön annettavista tietokoneista saadaan käytettynä peruskouluista. Sosiaali- ja terveysala taas on saanut käyttöönsä TYKS:in vanhoja potilassänkyjä ja erilaisia hoitotarvikkeita. Kierrättämällä säästetään tietysti rahaa, mutta myös ympäristöä.

Kestävyysteema näkyy myös TAIssa järjestettävissä tapahtumissa. Lokakuussa opiskelijat pohtivat energian säästöä ja pääsivät kokeilemaan, pystyvätkö itse tuottamaan sähköä. Testattavana oli sähköä tuottava kuntopyörä, jolla opiskelijat latasivat puhelimiaan. Opiskelijat ovat myös päässeet testaamaan taitojaan kotitalouksista löytyvien roskien lajittelussa, arvuuttelemaan kouluruuan hiilijalanjälkeä ja maistelemaan ilmastoystävällistä makaronilaatikkoa.

Opettajien ympäristöosaamista ollaan myös lisäämässä. Osa opettajista on jo osallistunut kiertotalouden koulutuksiin ja lopuillakin se on edessä viimeistään keväällä 2023. Sen jälkeen opiskelijoilla onkin mainio tilaisuus haastaa myös opettajia kyseenalaistamaan nykyiset käytännöt ja löytämään keinoja ympäristöystävällisyyden huomioimiseen entistä paremmin myös opetuksessa.

Ympäristöteemat läpi opetuksen

Ympäristöteemojen näkyvyyttä on lisätty ottamalla lukuvuonna 2022–2023 käyttöön kestävän kehityksen teemakuukaudet. Jokaiselle kuukaudelle on valittu oma teema, joka näkyy sekä opetuksessa että oppilaitoksen arjessa.

Tuomalla kestävyysteemoja esille oppilaitoksessa ja sisällyttämällä kestävyyden kaikkeen opetukseen varmistamme, että TAIsta valmistuu ammattilaisia, jotka osaavat huomioida ympäristöasiat ammatissa toimiessaan. Huolehdimme myös siitä, että he ovat saaneet koulutuksensa vastuullisesti ja kestävästi toimivassa oppilaitoksessa. Tähän tavoitteeseen vastaa TAIssa käynnissä oleva KESTU-hanke.

KESTU – Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota toteutetaan TAIssa ja neljässä muussa ammatillisessa oppilaitoksessa vuosina 2022–2023. Hankkeen tavoitteena on parantaa ympäristöasioiden huomiointia ja hallintaa oppilaitoksissa. TAIn opettajat ja opiskelijat osallistuvat KESTU-hankkeessa luotavan Turun ammatti-instituutin kestävyyssuunnitelman suunnitteluun ja toteutukseen. Lue lisää KESTU:n nettisivuilta.

OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti

Oppilaitosten kestävän kehityksen tilannetta voidaan arvioida ja ohjata kestävän kehityksen sertifioinnilla. Oppilaitoksille suunnitellun sertifikaatin myöntää Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö.

TAIn matka kohti OKKA-säätiön sertifikaattia alkoi syksyllä 2022. Työ käynnistyi nykytilanteen arvioinnilla ja jatkuu kehittämissuunnitelman laatimisella. Kehittämissuunnitelmaan kuvataan toimenpiteet, joilla TAI muuttaa toimintaansa entistä vastuullisemmaksi.

Kun riippumaton ulkoinen auditoija on arvioinut kestävän kehityksen kriteerien täyttymisen ja toimenpiteiden riittävyyden, TAI voi hakea sertifikaattia. Tavoitteena on, että TAIn koko toiminnalle saadaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kiertotaloutta Juhannuskukkulalla

Juhannuskukkulan koulutalossa tehdään joka syksy iso ympäristöteko, kun tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat puhdistavat ja huoltavat valtavan määrän Turun peruskouluista vuosittain vapautuvia kannettavia tietokoneita.

Koneet tulevat TAIn opiskelijoiden käyttöön, ja kaikilla TAIn uusilla opiskelijoilla onkin mahdollisuus saada käyttöönsä ekologinen huollettu päätelaite.

Verrattuna siihen, että opiskelijoille hankittaisiin uudet tietokoneet, säästetään kierrätyskoneiden käytöllä vuosittain arviolta 17 000 m3 vettä, 64 tonnia raakaöljyä ja 128 tonnia rautamalmia, jotka kuluisivat uusien tietokoneiden valmistuksessa.

Hiilidioksidipäästöjä jää muodostumatta noin 169 tonnia. Säästynyt hiilidioksidipäästö vastaa noin 350 edestakaista Euroopan lentoa tai yli miljoonan kilometrin autoilua. Samalla tietokoneiden käyttöikää saadaan pidennettyä, eivätkä ne päädy liian aikaisin jätteeksi.

Ei siis mikään pikkujuttu, vaan loistava esimerkki kiertotaloudesta ja sen avulla saavutettavista hyödyistä!

Näinkin TAIssa säästetään luontoa:

Peltolassa on käytössä sähkökäyttöinen kaivinkone.

Sote-ala saa käyttöönsä TYKS:istä poistoon meneviä sairaalasänkyjä ja hoitotarvikkeita.

Hiusala kerää hiusjätteen talteen ja lahjoittaa sen Hiukka Hyvä -hankkeelle, joka valmistaa siitä luonnonkuitumattoja. Mattoja käytetään öljyn imeytykseen ympäristöstä. Tämäkin tietysti kiertotaloutta parhaimmillaan.

TEKSTI Sanna Paloposki

KUVAT Nestori Kyyrä