Lehti2023Tutkinnot

Tuleva Taito-kampus sykkii elämää

Kupittaan kärki -jättihankkeessa Kupittaa ja Itäharju yhdistetään radan ylittävällä rakenteella. Sen yhteyteen rakennetaan toimistoja, liiketiloja, suuri parkkitalo, asuntoja ja ammatillisen koulutuksen palvelualojen Taito-kampus. Joulukuussa 2022 Turun kaupunginhallitus vahvisti toteutettavaksi Terävin kärki -yhteistyöryhmän kilpailuehdotuksen.

TAIn palvelualojen yhteinen oppimisympäristö Taito-kampus nousee tulevaisuudessa Turun Tiedepuiston
alueelle Kupittaalle. Suunnitteluvaiheessa oleva kampus takaa nykyaikaisemman opetusteknologian ja
tarkoituksenmukaisemmat tilat.

Kupittaan Tiedepuiston alueelle rakennettava Taito-kampus on TAIn palvelualojen yhteinen oppimisympäristö, jossa eri koulutusyksiköiden tarpeet kohtaavat. Taito-kampuksesta on tulossa työelämä- ja asiakaslähtöinen ympäristö, johon on suunnitteilla runsaasti erityyppisiä palveluita.

– Näen Taito-kampuksen myös eräänlaisena Tiedepuiston alueen keskuksena, joka kokoaa kaupunginosan ihmisiä eri toimintoihin kampukselle. Käyttävät he sitten meidän palveluitamme tai hyödyntävät tilojamme omiin tarkoituksiinsa, visioi ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen.

Suunnittelun lähtökohtana on aina avoinna oleva kampus, joka sykkii elämää myös toimistoajan ulkopuolella.

– Haluamme sinne erilaisia yrityskumppaneita. Toivomme, että he palvelutoiminnoissaan hyödyntävät oppimisympäristöjämme ja tarjoavat opiskelijoillemme mahdollisuuksia harjoitella yritysten tiloissa, Immonen kaavailee.

Synergia lisääntyy

Korkeakoulut ja etenkin ammattikorkeakoulu voivat hyödyntää Taito-kampuksen oppimisympäristöjä. Myös päinvastoin: korkeakoulujen läheisyyteen nousevana kampus tarjoaa ammatilliselle koulutukselle mahdollisuuden hyödyntää korkeakoulujen tiloja ja oppimisympäristöjä. Immonen tarjoaa esimerkin:

– Sosiaali- ja terveysalalla on hyvinkin korkeaa teknologiaa Medisiina D -monikäyttäjärakennuksessa. Samoissa simulaatioympäristöissä harjoittelevat tulevat lääkärit, ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat ja tulevaisuudessa myös meidän lähi- ja ensihoitajaopiskelijamme. Siellä on täydellisesti varustettuja leikkaussaleja, joissa voidaan simuloida eri toimintoja ja hätäpäivystyksiä. Niihin ensihoidon opiskelijamme pystyvät omalta osaltaan osallistumaan.

Jatko-opintoväylät sujuvammiksi

Immonen muistuttaa, että ammatillisen koulutuksen pääfokus on osaajien kouluttamisessa työelämään. Vasta seuraava askel on tarjota jatko-opintoväyliä korkeakouluihin, ensi sijassa ammattikorkeakouluun. Tätäkin uuden Taito-kampuksen on tarkoitus edistää.

Ajatuksena on viedä koko kaksoistutkintokoulutus uuteen kampukseen. TAIn kaikissa tutkinnoissa on mahdollisuus opiskella rinnalla myös ylioppilastutkinto. Korkeakoulukeskittymän alueelle on tarkoitus viedä myös tekniikan alojen kaksoistutkintokoulutus, sillä näiden alojen kaksoistutkinto-opiskelijat pääsääntöisesti tähtäävät korkeakouluopintoihin.

– He aistivat jo lukioainepäivissä alueen ympäristöä, ja mahdollisesti osa tunneistakin pidetään viereisissä korkeakoulun tiloissa. Siinä haetaan tietysti myös tehokkuutta. Se, että kaikki keskitetään tällä tavalla, on varmastikin poikkeuksellista Suomessa, sanoo Immonen.

Palvelualuejohtaja Hannu Immonen visioi Taito-kampuksesta elämää kuhisevaa keskusta Kupittaan Tiedepuiston alueelle.

Pedagoginen pelikirja

Taito-kampus ei ole vain nykyajan vaatimukset täyttävä uusi uljas rakennuskompleksi, vaan suunnittelun lähtökohtana on vahva pedagoginen ajattelu. Siirtymistä Taito-kampukseen tukee yhteinen pedagoginen pelikirja.

– Puhun urheilutaustaisena juuri pelikirjasta. Joukkueurheilussa meillä on peli ja pelitaktiikka, jota noudatamme. Taktiikka tuo menestystä ja ellei tuo, taktiikkaa vähän muutetaan seuraavaan peliin. Tässä on sama idea. Pelikirjan ja oma taktiikan avulla toteutamme koulutuksiamme kampuksella, Immonen havainnollistaa.

Kun kaikki tuntevat pelikirjan ja yhteisen taktiikan, vie se pedagogiikkaa samaan suuntaan.

– Lähtökohtaisesti pedagogiikkamme on hyvin työelämälähtöistä huomioiden yksilöiden tarpeet ja yksilölliset ja joustavat opintopolut. Opiskelijoille tulee erityisesti tutkintokoulutuksissa mahdollistaa myös nopeampi eteneminen ja valmistuminen sekä joustavasti eri koulutusmuotojen yhdistäminen.

TAIn noin 10 000 opiskelijan joukossa on eri tavoin oppivia asiakkaita sekä eri taustoista ja kulttuureista tulevia oppijoita. Oppivelvollisuusikäisten lisäksi yli 50 prosenttia TAIn opiskelijoista on nuoria aikuisia ja varttuneempia henkilöitä.

– Heillekin tulee tarjota osaamisensa kehittämistä tai kokonaan uuden ammatin opiskelua. Sitä kautta olemme kaikkien oppilaitos.

Tilat vähenevät – olot paranevat

Taito-kampuksen valmistuttua luovutaan Aninkaisten koulutalosta, Ruiskadun kampuksesta ja Lemminkäisenkadun koulutalon tiloista. Vaikka kokonaistilaneliöt vähenevät noin 25–30 prosenttia, olosuhteet paranevat.

– Tilat suunnitellaan nykypäivän ammatillisen koulutuksen tarpeisiin ja työelämälähtöiseen oppimiseen. Tietysti uudet oppimisympäristöt ovat laadullisesti ihan eri luokkaa kuin vanhoissa 50–60-lukujen kiinteistöissä, Immonen toteaa.

Koulutusten kokoaminen yhteen kampukseen takaa myös laadukkaammat opiskelijoille ja henkilöstölle tarjottavat palvelut. Opintotoimistojen ja opiskeluhuollon palvelut ovat helposti saatavilla palvelukeskuksessa. Myös turvallisuusasiat ja kestävä kehitys toteutuvat kampuksessa entistä paremmin.

Jos kaikki sujuu onnellisesti, Taito-kampuksen toiminta voitaneen käynnistää jo syksyllä 2027. Kun Turku vuonna 2029 täyttää 800 vuotta, kuhisee Taito-kampus toivon mukaan jo täyttä elämää.

 

 1. Mitä parannuksia uusi Taito-kampus tuo TAIn palvelualojen koulutukseen? 
 2. Minkälaisia uusia oppimisympäristöjä on suunnitteilla tulevaan Taito-kampukseen? 
 3. Minkälaista yhteistyötä Taito-kampus mahdollistaa eri opintoalojen välillä?  
 4. Mitä muuta haluat tuoda esille omasta työroolistasi käsin? 

 

Kalle Ojanen, koulutuspäällikkö, Sosiaali- ja terveysala: 

 1. Sijainti Kupittaan alueella on selvästi nykyisiä sijainteja parempi vaihtoehto. TAIn nykyinen rakennuskanta on vanhentunutta, eikä nykyisissä koulutaloissa ei ole enää mahdollista toteuttaa 2030-luvun pedagogiikkaa. Eniten haasteita tuo henkilökohtaisen etenemistahdin mukaan tuotettava opetus. Uudet, älykkäät koulurakennukset mahdollistavat muokkautumisen kulloisenkin tarpeen mukaan. Kaikkien alojen laitteistot uusiutuvat viimeisimmän tekniikan mukaisiksi ja ekologisesti toimiviksi.
  Mahdollisuudet jatko-opinnoille korkeakouluissa ovat paremmin esillä, kun olemme osa Kupittaan Tiedepuistoa. AMK-väyläopintoja on luonnollista suorittaa kaikilla aloilla. 
 1. Koulun jokaisen tilan pitää olla joko kädentaitopaja maksimikäyttöasteella tai tila, joka muovautuu sellaiseksi kuin kulloinkin on tarve. Alueen olemassa olevat mahdollisuudet, kuten liikuntatilat, auditoriot ja yhteiskäyttötilat AMK:n kanssa, on kartoitettu eikä päällekkäistarjontaa rakenneta. Taito-kampukselle rakennetaan vastaavasti tilaa, joka mahdollisesti Turun AMK:lta puuttuu, ja johon TAIlla ei riitä käyttöä koko ajan.
  TAITO-kampus kutsuu myös ohikulkijoita ja alueella asuvia poikkeamaan tarjoamalla kaikenlaista mielenkiintoista opiskelijatyönä tuotettua, niin palvelua kuin tuotteitakin. Kampus haluaa olla luonnollinen osa uutta kaupunginosaa. 
 1. Oikeastaan kaikki se, mikä on hienointa, on vielä keksimättä, koska nykyisin eri alojen koulutuksessa olevat eivät arjen tilanteissa kohtaa tai heille ei pystytä tarjoamaan kohtaamisia arjen keskelle. Usean alan osaamisen yhdistäminen on tulevaisuudessa tärkeää. Tutkinnon osien valitsemiselta ristiin kaikkien palvelualojen opintojen välillä katoavat viimeisetkin etäisyyteen liittyvät esteet.
  Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisessä mahdollisuudet ovat rajattomimmillaan, sillä siihen istuvat kaikki TAIn palvelualat AMK:n tradenomikoulutuksen kanssa.  
 1. Hyvin todennäköisesti se osuus opinnoista, joka voidaan, suoritetaan muualla kuin koulussa ollen. Mahdollisia suorituspaikkoja ovat koti ja työpaikat. Opiskelijoiden itseohjautuvuuden kehittäminen on kriittisessä asemassa.
  Usean oppilaitosyksikön keskittäminen yhteen sijaintiin tuo yhteen useamman työkulttuurin ja edellyttää palvelujen yhdistämistä. Tämä on tehtävä palvelumuotoilun keinoin asiakkaita, eli opiskelijoita, kuunnellen.
  Kouluina käytettävät talot ovat mielestäni liian kauan olleet ”tiilikasoja ilman aktiivista roolia”. Tulevaisuuden rakennusten pitää käyttää omaa älyään oppimisanalytiikkaan soveltaen. 

 

Tommy Gustafsson, Taito-kampuksen tilahankkeen hankepäällikkö: 

 1. Yksi merkittävä parannus on eri opintoalojen tuominen samaan rakennukseen ja samoihin tiloihin. Tämä helpottaa yhteistyön järjestämistä yli opintoalarajojen. Nykytilanteessahan opintoalat ovat eri rakennuksissa eri puolilla kaupunkia.
   Toinen parannus liittyy kampuksen sijaintiin työpaikka- ja asuinalueen yhteyteen: sijainti parantaa opiskelijoiden ja opintoalojen tarjoamien palveluiden saavutettavuutta ja näkyvyyttä. Lisäksi tuleva sijainti Turun tiedepuiston yhteydessä avaa mahdollisuudet Turku AMK:n ja TAIn väliselle yhteistoiminnalle uudella tavalla. Opetustilojen yhteiskäytön mahdollisuutta on jo alustavasti tarkasteltu AMK:in ja TAIn välillä.  
 1. Kampuksessa mahdollisimman suuri osa tiloista toimii oppimisympäristönä, eivät pelkästään perinteisessä mielessä käsitetyt opetustilat. Tilojen suunnittelussa ja käytössä korostuu myös enemmän ryhmä- ja projektityöskentely sekä omaehtoinen opiskelu.  
 1. Tähän osaavat varmasti TAIn edustajat paremmin vastata, mutta toimiminen samassa kampuksessa mahdollistaa yhteistä opetusta ja tilojen yhteiskäyttöä. 
 1. Toimin Taito-kampuksen tilahankkeen hankepäällikkönä. Taito-kampus ja sen rinnalla toteutettava kansi- ja infrahanke muodostavat Kupittaan Kärjen hankkeen. Hanke toteutetaan suurena allianssihankkeena, johon tulee osallistumaan kymmeniä eri alojen asiantuntijoita, suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Kupittaan Kärki on tärkeä kaupunkikehityshanke, ja Taito-kampus on siinä keskeisessä roolissa. Tavoitteena on, että kampuksesta tulisi uuden itäisen Kupittaan sydän, jossa alueen työntekijät ja asukkaat voivat hyödyntää kampuksen tarjoamia palveluita. 

Laura Lindholm, tiimivastaava, Hius- ja kauneudenhoitoala: 

 1. Toivon erityisesti Taito-kampuksen tuovan aloja yhteen ja ristiin pölyttävän opettajien ja opiskelijoiden osaamista. Palvelualat näkyvät ulkopuolelle oikeina palvelun oppimisen ympäristöinä, jossa opitaan ja työskennellään asiakkaiden parissa. Kampus on helposti lähestyttävä ja houkutteleva oppimisympäristö. Työskentely uudella kampuksella tukee työ- ja opiskeluhyvinvointia.
 2. Hius- ja kauneudenhoitoalla tehdään opettajien kanssa tulevaisuuden ennakointia yhteistyössä ennakointiakatemian kanssa. Tässä työssä asetetaan näkemykset Taito-kampuksessa tarvittavista oppimisympäristöistä. Nyt on jo nähtävissä se, että mahdollisimman työelämälähtöiset oppimisympäristöt ovat ensisijainen vaatimus. Myös muunneltavat tilat erilaisiin oppimisen käyttötarkoituksiin ovat tarpeen, koska jo alojemme sisällä painotukset ja osaamistarpeet muuttuvat. Digitaalisuus ja vr-oppimisympäristöt ovat tulevaisuuden business as usual, vaikkakin teemme työtä käsillämme.

 3. Mahdollisuus on vaikka mihin. Kun ihmiset tuodaan yhteen ja heille annetaan mahdollisuus ideointiin, ei yhteistyön mahdollisuuksilla ole rajoja. Hius- ja kauneudenhoitoala tekee yhteistyötä jo nyt eri alojen kanssa, ja joka yhteistyökerralla sekä opiskelijat että opettajat ovat oppineet uutta. Opettajillakin on mahdollisuus siihen, että työtä ei tarvitse tehdä yksin.

Taito-kampukselle siirtyvät koulutusalat ja toiminnot:

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Liiketoiminta
 • Hotelli-, ravintola-, matkailu- ja cateringala
 • Opetusravintola Taito
 • Elintarvikeala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
 • Tekstiili- ja muotiala
 • Aikuisten perusopetus
 • Tuva-koulutus
 • Yrittäjyyden oppimisympäristö Wisio palvelupisteineen
 • Oppisopimustoimisto
 • Palvelualojen opinto-ohjaus
 • Opiskelijahuollon palvelut

TEKSTI Lea Froloff

KUVA Nestori Kyyrä, Turun Kaupunki