1. Rekisterinpitäjä

Turun ammatti-instituutti

2. a) Rekisterin vastuuhenkilöt

Anne Aksentjev p. 044 907 3005

2. b) Yhteyshenkilörekisteriin liittyvissä asioissa

Anne Aksentjev p. 044 907 3005

2: c) Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mikko Suomalainen p. 050 355 3650
mikko.o.suomalainen@edu.turku.fi

3. Rekisterin nimi

TAITOnews

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkolehdestä voi tilata muistutuksen sähköpostiin, milloin uutta materiaalia on ilmestynyt luettavaksi lehteen. Lisäksi lehteä koskien voi lähettää palautetta tai juttuvinkin. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. Sivulla voi myös lähettää juttuvinkin. Juttuvinkkejä ei tallenneta ja käytetä viestinnässä tai henkilörekisterinä.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tarkoituksenamme on tarjota parempi lukunautinto lähettämällä muistutuksen lehden lukijoille uusista artikkeleista tai tarjoamalla mahdollisuuden ehdottaa juttuvinkkiä. Muistutuksen pystyy peruuttamaan.

6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät, toiminnallinen kuvaus ja henkilötietojen säilytysajat

Muistutuksen pystyy tilaamaan sivuilta. Muistutuksessa pyydetään vain sähköpostiosoitetta, jonne muistutukset tilataan. Sähköposti poistetaan, kun lukija niin toivoo tai viimeistään kun siirrytään uuteen julkaisumuotoon.

Sähköpostit ovat mailchimp.com suojatussa uutiskirjejärjestelmässä.

7. Käytettävät tietojärjestelmät

Mailchimp.com uutiskirjeohjelma.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään kohdassa 6 kuvatuilla tavoilla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille, EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Turun ammatti-instituutilla on oikeus oman uutiskirjepalvelun käyttöön ja se on suojannut sen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus ja salasana ovat kyseisen yrityksen F-Sefure Safe suojatulla työpisteellä.

12. Rekisteröidyn oikeudet ja velvollisuudet

Muistutuksen tilanneen on oikeus poistua muistutuslistalta joko muistutuksen mukana tulleesta linkistä tai ottamalla Turun ammatti-instituuttiin yhteyttä. Muistutuslistalta poistamiseen ei vaadita kirjallista tarkistuspyyntöä.

13. Sivuston käytön tilastointi

TAITOnews -verkkosivuston käyttöä tilastoidaan anonyymisti Google Analytics -palvelun kautta. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Google Analytics -palvelun tiedot ovat käytettävissä TAITOnews -lehden ilmestymisen ajan ja vuosi ilmestymisen päättymisen jälkeen. Näin pyrimme kehittämään sivuston julkaisuja.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internetpalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen, ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.