Lehti2023Tuki ja ohjaus

Laajentunut oppivelvollisuus lisää tasa-arvoa ja osaajia

Opetusministeri Li Andersson (vas) pitää ammatillisia opiskelijoita yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina ja huoltovarmuuden takuuhenkilöinä.

TAITOnewsin ilmestyessä kevään 2023 eduskuntavaalit ovat jo ovella. Vielä hetken opetusministerinä toimiva Li Andersson katsoo kuluneen hallituskauden kohentaneen koulutuksellista tasa-arvoa ja antaneen nuorille paremmat eväät opiskeluun taloudellisesta tilanteesta ja yksilöllisestä tuen tarpeesta riippumatta.

–Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on lisätty 300 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Se on osoitus arvostuksesta ja halusta kehittää sitä tasavertaisena lukiokoulutuksen kanssa. Työtä on hyvä jatkaa tästä, Andersson asemoi.

Turkulainen ministeri pitää kautensa merkittävimpänä uudistuksena oppivelvollisuuden laajentamista kaikkiin alle 18-vuotiaisiin ja toisen asteen opintojen maksuttomuutta. Anderssonin mukaan uudistus on ennen kaikkea parantanut nuorten koulutuksellista tasa-arvoa.

–Todelliset vaikutukset nähdään pitkän ajan kuluessa. Jo nyt voidaan sanoa, että vaille opiskelupaikkaa jääneiden nuorten määrä on laskenut merkittävästi. Ennen uudistusta luku oli vuosittain noin 2000 peruskoulun päättänyttä nuorta, nyt enää noin 500 nuorta.

Ministerin mukaan nuoret ovat itse kertoneet maksuttomuuden vaikuttaneen opintoihin hakeutumiseen. Lukiolaisbarometrin mukaan maksuttomuus on vaikuttanut erityisesti nuoriin, joilla äidinkieli on muu kuin suomi, vanhemmat eivät ole korkeakoulutettuja tai perheessä on työttömyyttä. Uudistuksen myötä korjattiin myös vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ammatillisten koulutuspaikkojen määrää, kun yhteys koulupudokkuuteen tuli näkyväksi.

–Uudistuksen tulokset ovat olleet toivottuja; lähes kaikki nuoret ovat koulutuksen piirissä ja jokaisella on mahdollisuus valita ilman huolta opintojen kustannuksista, Andersson kuvaa.

JATKUVUUTTA SATSAUKSIIN

Andersson näkee, että satsaukset ammatilliseen koulutukseen ovat tärkeitä myös jatkossa. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistaminen kaatui viime hetkellä hallituksen erimielisyyksiin.

–Puhutaanpa mistä tahansa yhteiskunnallisesta ongelmasta tai huoltovarmuuteen liittyvästä seikasta, on ammatillisella koulutuksella ratkaisijan rooli. Vihreä siirtymä, ikääntyneiden hoiva, ICT-osaaminen ja maatalous tarvitsevat osaajia. On tärkeää turvata resurssit sekä nuorten että aikuisten osaajien kouluttamiseen ja osaajapulan torjumiseen.

Andersson pitää rahoituksen vahvistamista tärkeänä myös ammatillisen koulutuksen imagolle. Ministeri törmää kentällä edelleen asenteisiin, jossa nuoret kokevat kuilun lukion ja ammatillisen koulutuksen arvostuksen välillä.

–Nuorten näkökulmasta on todella tärkeää, että ammatillista koulutusta kehitetään tasavertaisena ja laadukkaana koulutusväylänä jatko-opintoihin. On myös viestittävä, mitä ammatillinen koulutus tänä päivänä on ja huolehtia, että nuoret saavat tarkan kuvan mahdollisuuksista.

OPISKELIJAT KYSYVÄT

Mihin ajanjaksoon liittyvät parhaat koulumuistosi?

Sanoisin että yläasteeseen, vaikka se olikin ristiriitaista aikaa. Itsellänikin oli siihen elämänvaiheeseen liittyviä angsteja, mutta muistan yhteiselon kaveriporukassa olleen todella tiivistä ja sosiaalista. Yläkoulun jälkeen hajaannuttiin, sillä monet tytöistä menivät lukioon ja pojat amikseen, ja se muutti kaveriporukan yhteistä olemista.

Jos nyt saisit valita, niin amis vai lukio?

Valitsisin varmaan edelleenkin lukion, sillä olen aina ollut kielinörtti. Opiskelin paljon vieraita kieliä kuten venäjää ja ranskaa englannin ja suomen kielen lisäksi. Jos nyt valitsisin uudelleen, niin keskittyisin varmaan vieläkin enemmän kieliopintoihin.

Mikä on mieleenpainuvin koulumuistosi?

Erityisesti erilaiset projektit ovat jääneet mieleen. Kasi- tai ysiluokalla meillä ei ollut TET-jaksoja, vaan suunnittelimme luokan kanssa teatteriesityksen johon teimme puvut, kulissit ja näyttelimme itse. Se oli iso ja mieleenpainuva projekti.

Mitä sanoisit 17-vuotiaalle itsellesi?

Samaa mitä sanon kaikille 17-vuotiaille: älä stressaa. Mikään valinta, jonka tekee nuorena varsinkin koulutuksen suhteen ei ole lopullinen, ja aina on mahdollista valita uudestaan. On fiksuinta keskittyä sen hetkisiin asioihin kuten kavereihin, opiskeluun ja omiin kiinnostuksen kohteisiin.

TEKSTI Lilli Jokela-Vaheristo, Renina Ronkainen, Lassi Turunen

KUVAT Miika Niskanen, Niko Virolainen