Lehti2023Tuki ja ohjaus

OPVA-opinnoista vauhtia tutkinnon suorittamiseen

Millainen valitsemani ala on? Pärjäänkö? Opinko? Jaksanko? Opiskelua aloittaessa jokainen meistä on uudessa tilanteessa.

Moni huomaa, että opiskelu vie mukanaan ja kaikki sujuu. Joku oivaltaa, ettei tämä ollutkaan se mun juttu ja vaihtaa sopivammalle alalle. Jotkut taas kokevat alan omakseen, mutta opiskelu tuntuu vaikealta eivätkä opinnot etene.

Joko ammatilliset opinnot tai yhteiset tutkinnon osat-opinnot tai molemmat saattavat tuntua hankalilta. Näille opiskelijoille OPVA eli opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ovat hyvä vaihtoehto.

OPVA-opinnoista ei saa osaamispisteitä, mutta ne ovat apu tilanteessa, jossa opinnot eivät etene, eikä osaamispisteitä kerry muutenkaan. OPVA-opinnot tarjoavat mahdollisuuden ottaa uutta vauhtia tutkinnon suorittamiseen.

OPVA-opintojen valtti on niiden joustavuus. OPVA-opintoja suunniteltaessa huomioidaan kullakin alalla tarvittavat valmiudet. Riittävä suomen kielen taito on välttämätön sosiaali- ja terveysalalla. Sen sijaan tekniikan aloilla voi esimerkiksi matematiikalla olla suurempi merkitys.

OPVA-toteutuksissa yksilöllistämisen mahdollisuudet ovat suuret. Sopivan työnantajan kanssa OPVA-taitoja voi kehittää myös työelämässä ilman painetta suorittaa tutkinnon osia.

OPVA-opintoja voidaan järjestää monilla eri tavoilla. Joidenkin ryhmien toteutussuunnitelmaan OPVA-opinnot suunnitellaan ennen opintojen alkua ja jo hakuvaiheessa ryhmään ohjataan OPVA-opinnoista hyötyviä opiskelijoita. OPVA-opintoja voi olla ennen tutkinto-opintojen alkua tai samaan aikaan tutkinto-opintojen kanssa.

OPVA-opintoihin voidaan ohjata myös, vaikkei näitä opintoja ryhmän lukujärjestykseen kuuluisikaan. Tällöin opiskelijalle rakennetaan yksilöllinen lukujärjestys, johon voi kuulua sekä OPVA-opintoja että tutkinto-opintoja.

Oppimisvalmiuksia voidaan tukea myös samanaikaisopettajuudella: esimerkiksi suomi toisena kielenä -opettaja voi olla ammatillisilla tunneilla mukana. Tämä tukee vieraskielisten opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja auttaa pääsemään tavoitteisiin tutkinnon suorittamisessa.

Vuoden 2023 aikana Turun ammatti-instituutti vetää valtakunnallista OPVA haltuun -hanketta. Oppilaitosten yhteisellä kehittämisellä haetaan parhaita käytäntöjä opiskelijoiden perustaitojen tukemiseen.

Mitä OPVA-opinnot ovat?

OPVA tarkoittaa oppimisvalmiuksia tukevia opintoja: kieliä, matematiikkaa, opiskelutekniikoita ja työelämätaitoja. Myös ammatillisia taitoja voi opetella OPVA-opintoina. OPVA-opintoja voi opiskella enintään puolen vuoden ajan.

Kenelle OPVA on tarkoitettu?

Kenelle tahansa, kun tutkinnon suorittaminen tuntuu vaikealta tai ei etene.

Miksi OPVA-opinnot kannattavat?

Opiskelija saa aikaa kehittää perustaitojaan ja tutkinnon suorittaminen tulee helpommaksi.

Miten opinnot vaikuttavat opiskelijan elämässä?

OPVA-opinnot henkilökohtaistetaan aina. Opiskelijan kanssa selvitetään ne OPVA-sisällöt, joista hän hyötyy. Kaikkeen ei siis ole pakko osallistua.8

TEKSTI Mikko Haapala
ARTIKKELIKUVA Niko Virolainen