Lehti2023Tutkinnot

Lähihoitajaopiskelijana AMK-polulla

Kun pitkällisen pohdinnan jälkeen päätin vaihtaa alaa 20-vuotisen rakennusinsinöörin uraltani sosiaali- ja terveysalalle, oli yksi tärkeimmistä opiskelupaikan valintakriteereistä juuri mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo perusopintojen yhteydessä.

Tutustuin Turun ja lähikuntien ammattioppilaitoksiin nettisivujen kautta. En aiemmin tiennyt AMK-opintojen suorittamisen mahdollisuudesta, mutta TAIn sivuilta osui sattumalta silmiini tämä mahdollisuus. Tämän jälkeen en edes harkinnut hakevani muualle opiskelemaan.

Hakiessani lähihoitajaopintoihin oli minulle jo siinä vaiheessa selvää, että tulisin jatkamaan opiskeluja sairaanhoitajaksi asti. Miksi en sitten suoraan hakenut ammattikorkeakouluun? Uudelle alalle tulevana järkeilin, että lähden liikkeelle perusteista, jotta saisin rauhassa paneutua sote-alaan ja omaksua tulevan ammattini vaatimukset ja taidot. Mutta edellistäkin tärkeämpänä seikkana olivat taloudelliset syyt.

Jo alkuvaiheessa opintojani olen huomannut, miten helposti työ imaisee mukaansa. Sain viime kesäksi kesätyöpaikan eräästä Turun kaupungin vanhainkodista ja olen tehnyt lähes opintojen alusta lähtien sijaisuuksia muutamassa vanhainkodissa opiskelujen ohessa. Välillä käy mielessä, jaksaako sitä opiskella vielä sairaanhoitajaksi.

Tässä kohtaa astuu AMK-polku vahvasti mukaan, ainakin itselläni. Nämä kolme 5 opintopisteen opintojaksoa, joita nyt syyslukukaudella suoritan, muistuttavat minua konkreettisesti asettamistani tavoitteista tulevalla sote-urallani.

On myös hyvä huomata, että vaikka nämä opintojaksot ovat jonkun verran työläämpiä kuin perustutkinnon opinnot, eivät nämä missään nimessä vaikeita asioita ole. Kun tekee vaaditut tehtävät ajallaan, paneutuu omatoimisesti ja riittävästi materiaaleihin koko jakson ajan, on helppo mennä tenttiin, ja se olikin sitten siinä. Oma aktiivisuus, mielenkiinto, tekemisten aikataulutus ja se, että ottaa itse vastuun opiskeluistaan ja niissä edistymisessä, on se punainen lanka.

Itse näen, että näitä perustutkinnon ohessa suoritettavia AMK-opintoja saisi olla tarjolla enemmänkin koko perustutkinnon suorittamisen ajalla. Näin säilyisi koko ajan näppituntuma ja mielenkiinto jatko-opintoihin.

Heille, jotka eivät aio jatkaa opintojaan, kurssit tuovat oivan lisän syventää tietämystään; ja meille, jotka aiomme jatkaa ammattikorkeakouluun, on tämä todella hieno mahdollisuus suorittaa opintoja etukäteen. Ja toki nämä opinnot auttavat myös ymmärtämään perustutkinnon sisältöjä syvemmin ja laajemmin.

Ainakin minulta lähtee iso peukku tälle!

TEKSTI Maarit Ovaska
KUVA Monica Nurmi, Viivi Lücke, Matilda Gustafsson