Lehti2023Tutkinnot

ICT-VÄYLÄOPINNOT KOHTI AMMATTIKORKEAKOULUA

Turun ammatti-instituutin tieto- ja viestintätekniikan perustutkintokoulutuksessa on myös mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulukursseja, jotka mahdollisissa jatko-opinnoissa hyväksytään AMK-opinnoiksi sellaisenaan.

Ohjelmoinnin suuntautumisalakseen valinneet opiskelijat voivat suorittaa perusopintoihin kuuluvina seuraavat AMK:n kurssit: ohjelmoinnin perusteet, tietokannat, selainohjelmointi sekä ohjelmointiprojekti. Jos opiskelija on halukas jatko-opintoihin AMK:ssa, ei näitä jo TAIssa suoritettuja opintoja tarvitse siellä enää uudelleen suorittaa.

TAIssa on kuluvan syksyn aikana järjestetty opiskelijoille erilaisia infotilaisuuksia väyläopinnoista. Pyrimme kannustamaan opiskelijoitamme myös jatko-opintoihin ja huolehtimaan, että tietoa tästä mahdollisuudesta on riittävästi kaikkien saatavilla.

Mainittujen AMK-kurssisisältöjen sovittaminen osaksi tieto- ja viestintätekniikan perusopintoja mahdollistaa sen, että opiskelijan ei tarvitse heti opintojen alkaessa vielä tietää aikooko hän jatkaa opiskelua AMK:ssa vai ei. Riittää, että opiskelija suorittaa mainitut kurssit mallikkaasti. Kaikki ohjelmoinnin suuntautumisalakseen valinneet opiskelijat siis suorittavat samat kurssit riippumatta halukkuudesta jatko-opintoihin.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa olemme tänä vuonna myös kokeilleet uutta mallia, jossa kolmannen vuoden opiskelijat viimeistelevät opintonsa AMK:n kampuksella. Kokeilusta on tullut hyvää palautetta niin opiskelijoilta kuin opettajiltakin. Kokeilussa TAIn opettajat ja opiskelijat työskentelevät yhdessä ammattikorkeakoulun tiloissa erilaisten ohjelmistoprojektien kimpussa. Kokeilu on mahdollistanut sen, että tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat ovat opintojen lomassa voineet samalla tutustua Turun AMK:n kampuksen hienoihin tiloihin ja laitteisiin.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa pyrimme aktiivisesti koko ajan kehittämään yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. Tekemällä oppii -metodilla opiskelijamme saavat meiltä TAIstakin jo hyvät eväät mahdollisiin jatko-opintoihin.

Pienikin määrä yhteisiä opintoja ammattikorkeakoulun kanssa voi toimia hyvänä porkkanana. Se näyttää opiskelijalle, millaista opiskelu on ammattikorkeakoulutasolla sekä samalla rohkaisee jatkamaan opiskelua ammatillisen perustutkinnon jälkeenkin.

Tavoitteita on hyvä olla.

Kirjoittaja on Tieto-ja viestintätekniikan koulutuksen tiimivastaava.

TEKSTI Marko Kairinen
ARTIKKELIKUVA Niko Virolainen