Lehti2023Tutkinnot

Hyvinvointiteknologia-asentajaksi työelämässä

Jack Jeffrey sai sattumalta tietää uudesta hyvinvointiteknologia-asentajatutkinnosta toisen koulutuksen haastattelussa. Hän innostui ja aloitti hakuprosessin jälkeen opinnot tammikuussa 2022.

Alussa hyvinvointiteknologia-asentajan opintoihin kuuluu asiakaspalvelua, ohjelmiston ja laitteiston peruskäyttöä ja asennuksia sekä hyvinvointiteknologian perusteita. Lisäksi opintoihin sisältyy vierailuja eri paikkoihin ja yritysesittelyjä koulussa.

Hyvinvointiteknologiaa tuottava Oy Everon Ab on tehnyt eri muodoissa yhteistyötä Turun ammatti-instituutin hyvinvointiteknologiaopetuksen kanssa jo vuosia. Yritys on erikoistunut erilaisiin langattomiin järjestelmiin, erityisesti hoiva-alan mobiiliratkaisuihin.

Yhteistyön jatkumona Everon oli yritysvierailulla Juhannuskukkulan koulutalossa kertomassa hyvinvointiteknologia-asentaja- ja IT-tukihenkilöopiskelijoille Everonin tarjoamista mahdollisuuksista hyvinvointiteknologiaan, laitteisiin ja myös työelämäjaksoihin.

Jack innostui ja oli yhteydessä koulullakin esittelyä pitäneeseen laiteasennuksista vastaavaan Harri Hakomaahan, koska ensimmäinen työelämäjakso oli pian edessä.

‒ En olisi ehkä edes hakenut Everonille ilman esittelyä koulussa, Jack sanoo.

Ennen koulutussopimuksen tekoa Hakomaa halusi selvittää, mitä työtehtäviä opiskelijalla voidaan jakson aikana teettää. Tutkintoon ja tutkinnon osaan liittyvät työtehtävät kattoivatkin kaiken, mitä Harrilla oli mielessä.

Työelämäjaksolle tehtiin koulutussopimus, jonka aikana opiskelija ei saa palkkaa. Työn aloitus sujui hyvin, ja jakson puolivälin jälkeen yritys jo kyseli, olisiko sopimusta mahdollista jatkaa. Jack päätyi ensin kesätöihin Everonille ja syksyllä kuukaudeksi takaisin kouluun, mutta sen jälkeen hän aloitti opintojen loppuun kestävän oppisopimuksen.

Työtehtäviä laidasta laitaan

‒ Perehdytys työhön sujui hyvin. Ei heitetty suoraan syvään päätyyn, vaan kädestä pitäen näytettiin alkuun yrityksen tilat, ihmiset ja työtehtävät. Yrityksessä on kiva ilmapiiri ja työtehtävät, Jack toteaa.

Jack on saanut tehdä monipuolisesti hyvinvointiteknologia-asentajan tehtäviä kokoonpanossa, kierrätyksessä, asiakaspalvelussa, laiteasennuksissa asiakkaiden tiloissa ja kodeissa. Hän nauttii pienestä näpräämisestä ja työssä olevista rutiineista.

‒ Pienessäkin ajassa olen kehittynyt paljon ja osaan jo itsenäisesti suunnitella työtehtävät, kertoo Jack.

Jackin työpäivä voi kulua varastolla tai asiakkaiden luona. Varastolla työ vaihtelee tavaran vastaanottamisesta, pakkaamisesta ja lähettämisestä mikroskoopin alla tehtäviin asennustöihin. Asiakaspalvelu on luontaista Jackille, mikä auttaa asiakaskäynneillä.

Harri kertoo, että asennustöitä tehdään hoitolaitoksissa, mutta asiakkaan huoneen ollessa asiakkaan koti asiakas täytyy ottaa kaikessa huomioon.

Työpaikkaohjaus on kaiken perusta

Harri on toiminut Jackin työpaikkaohjaajana sekä koulutussopimus- että oppisopimusjaksoilla. Hän halusi lisää tietoa ohjauksesta ja osallistui siksi Turun ammatti-instituutin järjestämään työpaikkaohjaajakoulutukseen ennen Jackin oppisopimuksen alkua.

Jack tekee paljon yhteistyötä muidenkin Everonin työntekijöiden kanssa, ja tietoa vaihtuu koko työyhteisön kesken. Koko työyhteisö on tarvittaessa mukana ohjaustyössä. Tietyn osa-alueen asiantuntija neuvoo ja opettaa Jackia erilaisissa työtehtävissä.

‒ Jos hoidan homman hyvin, voi tässä olla tulevaisuuden työni. Oppisopimukseni jatkuu opintojen loppuun, joten haluan tehdä työni hyvin, että jatkoa olisi oppisopimuksen jälkeenkin. Yritän oppia tekemään töitä yhä itsenäisemmin, otan vastuuta enemmän ja teen tosissani, Jack kertoo.

Harrin mukaan Jack on kehittynyt loistavasti. Hän on nopea oppimaan ja uskaltaa heti kysyä epäselvissä tilanteissa. Jack vahvistaa, että hän mieluummin kysyy kuin tekee väärin tai on tekemättä lainkaan.

Työtehtävät ovat vaikeutuneet sitä mukaa kun Jack on oppinut lisää. Kesätyöjakson aikana hän pääsi kokeilemaan tuotekehitystäkin. Oppisopimusjaksolla Jackilla on enemmän itsenäistä työskentelyä, ja teknisesti vaikeammat tehtävät ovat lisääntyneet. Teoriaa on koululla päivä kuukaudessa.

‒ Meillä on tarve osaaville ihmisille. Jos ei kaikkea vielä osaa, niin opetamme, Harri lupaa.

Käyttöön MobilTAI

MobilTAIn päiväkirjaa Jack on käyttänyt lähes päivittäin kirjaten sinne päivän työtehtävät. MobilTAIn kautta sekä opettajalla että työpaikkaohjaajalla on pääsy kirjauksiin, ja niihin voi kommentoida.

‒ En ollut varma, mitä saan kirjoittaa tai saanko lisätä kuvia. Selvitin ensin koululta, kenellä on pääsy MobilTAIn kirjauksiin, ja sitten yrityksen sisältä, mitä saan laittaa. Valokuvia sai ottaa kohteissa olevista laitteista, mutta ei tietenkään asiakkaista, Jack selventää.

Mutta mikä sitten muuttui sopimuksen vaihtuessa oppisopimukseksi? Vastuu kasvoi: Jack sai avaimen ja hälytysjärjestelmän koodit toimistolle, työaikaseurannasta tuli arkipäivää ja ohjaajista kollegoita. Yritys kohtelee ihan kuin ketä tahansa työntekijää, ja keneltä tahansa voi kysyä neuvoa tarvittaessa. Keikoilla Jack ei ole vielä ollut yksin, vaan mukana on aina ollut kokenut kollega. Tämäkin muuttunee oppisopimuksen aikana.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa voi TAIssa opiskella viidessä osaamisalassa: elektroniikka-asentaja, tietoverkkoasentaja, IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä ja hyvinvointiteknologia-asentaja. Haku koulutukseen yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

MobilTAI

 • MobilTAI on Turun ammatti-instituutille kehitetty digitaalinen sovellus työelämässä
  oppimisen seurantaan, ohjaukseen ja dokumentointiin.
 • MobilTAIssa opiskelijan on helppo kirjoittaa oppimispäiväkirjaa ja seurata
  työvuorojen toteutumista. Oppimispäiväkirjaan voi tekstin lisäksi liittää kuvia, videoita
  ja tiedostoja. Opettaja ja työpaikkaohjaaja voivat kommentoida oppimispäiväkirjaa.
 • Opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan on helppo olla yhteydessä ja lähettää
  toisilleen viestejä, äänitteitä, kuvia tai videoita. Myös videopalaverit ovat mahdollisia.
 • MobilTAIn yksi vahvuuksista on se, että se toimii kaikilla laitteilla. Sitä on helppo
  käyttää älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella missä ja milloin vain.

TEKSTI Minna Ikiviita ja Kati Laitervo

KUVA Laura Puurila