Lehti2023Työelämä

Älylaitteet osaksi raksa-arkea

työmies, älylaite, rakennustyömaa, rakennusala

Rakennustyömaat muuttuvat älykkäiksi oppimisympäristöiksi TAIn ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Paperiset suunnittelukuvat korvautuvat digitaalisilla tietomalleilla, joita on helppo muuttaa ja tarkentaa myös rakentamisen aikana.

Maanmittausalan opiskelijat Petri Laisaari, Akseli Airo ja Henri Toivonen tallentavat tietoja rakennusten sijainneista ja kulkuväylistä digitaaliseen mittalaitteeseen. Lopputuloksena syntyy digitaalinen kartta, jota käytetään työmaan uusien henkilöiden perehdytyksessä.

Maanmittausalan opiskelijat ovat pioneereja hyödyntäessään digitaalisia mahdollisuuksia harjoitustyömaalla, jonne TAIn rakennusalan opiskelijat rakentavat yhteensä kymmenen omakotitaloa. Tavoitteena on, että tietomallisuunnittelu läpäisee tulevina vuosina koko rakentamisen prosessin ja korvaa paperiset suunnittelukuvat.

– Rakennustyömaat toimivat vielä aika perinteisesti ja suunnitelmia luetaan tulosteista. Opetusta viedään suuntaan, jossa digitaalinen suunnittelu tulee luontevaksi osaksi työmaan arkea, ja maanmittarit ovat tässä suunnannäyttäjiä, maanmittausalan opettaja Matti Krusell TAIsta kuvaa.

Virtuaalilasit konkretisoivat

Älykästä oppimisympäristöä viedään eteenpäin TAIn ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Oppilaitokset ovat toimineet pitkään yhdessä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suunnitellessa ja ammatti-instituutin opiskelijoiden toteuttaessa rakennukset.

– Perinteisesti yhteistyömme on katkennut, kun rakennus-, rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmat ovat lähteneet opiskelijoidemme käsistä rakennustyömaalle toteutettavaksi. Rakentamisen aikaiset muutokset on toteutettu paperikuviin, kun jatkossa ne on helppo toteuttaa digitaalisiin tietomalleihin, Turun ammattikorkeakoulun lehtori Tapio Keiramo selittää.

Kun rakennuksella tehdään esimerkiksi asiakkaan toivomia muutoksia, ne syötetään suoraan digitaalisiin pohjiin, jolloin kuvat päivittyvät vastaamaan todellisuutta. Älylaitteet mahdollistavat myös erilaiset simulaatiot, jossa virtuaalilaseilla suunnitellaan erilaisia lopputuloksia olemassa olevaan tilaan.

– Teknologioita on valtavasti, ja nyt luodaan rakennustyömaille uutta kulttuuria niiden käyttöön ottamiseksi, Krusell sanoo.

Digitalisoitumista pienin askelin

Vaikka rakennusalalla opiskelee diginatiivien sukupolvi, on erilaisten ohjelmistojen käyttö rakennustyömailla vielä maltillista.

– Kaikki opiskelijat eivät ole innostuneita digitaalisuudesta ja tietokoneista. Myös meidän opettajien osaamisella ja kiinnostuksella on merkitystä, kun älylaitteita tuodaan osaksi rakennustyömaita, Krusell sanoo.

Akseli Airo on suorittanut ICT-lukion, joten ohjelmistojen omaksuminen käy helposti. Opiskelijakollegoiden auttamisen hän kokee luontevaksi osaksi ryhmätyöskentelyä.

– Porukassa täällä kentällä kuljetaan ja yhdessä opitaan. Hienosti ovat pärjänneet nekin, jotka kokevat etteivät digitaidot ole kovin vahvat, Airo kehuu.

Airon kanssa samalla vuosikurssilla opiskeleva Petri Laisaari uudelleenkouluttautuu maanmittariksi työskenneltyään kolmekymmentä vuotta kirvesmiehenä. Laisaaren digitaidot rajoittuivat sähköpostin käyttöön hänen aloittaessa opinnot, mutta nykyään digitaalisten mittalaitteiden ja maastotietokoneen käyttö jo sujuu.

– Omissa taidoissa on tapahtunut reilussa vuodessa iso muutos. Nuoret osaavat ja pitävät tällaisen vanhemmankin opiskelijan mukana kehityksessä, Laisaari naurahtaa.

Maanmittausalan opiskelija Akseli Airo (vas.), Turun ammattikorkeakoulun lehtori Tapio Keiramo ja TAIn opettaja Matti Krusell tallentavat maastotietokoneeseen karttatietoja TAIn rakennusopetustyömaasta.

Paljonko talo maksaa?

TAIn rakennusalan opiskelijoiden rakentamista taloista ensimmäinen on viimeistelyä vaille valmiina ja tulossa pian myytäväksi avoimilla markkinoilla.

Yli-Maarian pientaloalueelle nousee noin 120-neliöisiä perhetaloja erillisellä autokatoksella. Talot lämpeävät maalämmöllä. TAITOnewsin toimitus kysyi rakennustekniikan lehtorilta Veli-Pekka Mäeltä paljonko opiskelijatyönä tehdyt talot maksavat ja löytävätkö ne helposti ostajansa.

– Talon hintaan vaikuttavat monet seikat kuten sijainti, sijaitseeko talo omalla vai vuokratontilla ja kuuluuko siihen myös autotalli. Opiskelijatyönä rakennetut talot myydään markkinahinnalla ja ne löytävät ostajansa, Mäki sanoo.

Viimeisin opiskelijatyönä tehty talo vuokratontilla myytiin 330 000 eurolla.

– Talot rakennetaan ammattilaisten ohjauksessa ja ne kestävät vertailun rakennusfirmojen tekemiin. Myyntiajat mukailevat yleistä markkinatilannetta.

 

TEKSTI Lilli Jokela-Vahteristo

KUVAT Pyry Merimaa, Lassi Turunen ja Renina Ronkainen