Lehti2023

Lehti2023Tutkinnot

Yrittäjätaitoja oppimassa

Omien vahvuuksien listaaminen, mieluisimman ja parhaimman tekemisen löytäminen sekä näiden taitojen tuotteistamisen pohtiminen. Näin alkaa Turun ammatti-instituutin kahdeksan tunnin mittainen...
Lehti2023Tutkinnot

ICT-VÄYLÄOPINNOT KOHTI AMMATTIKORKEAKOULUA

Turun ammatti-instituutin tieto- ja viestintätekniikan perustutkintokoulutuksessa on myös mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulukursseja, jotka mahdollisissa jatko-opinnoissa hyväksytään AMK-opinnoiksi sellaisenaan. Ohjelmoinnin suuntautumisalakseen valinneet...
1 2 3
Sivu 2/3