Skip to content

Perustutkinto

Sovellut media-alalle jos,

  • olet luonteeltasi idearikas ja luova tai toteuttajatyyppiä.
  • haluat tehdä mediamateriaalia eri julkaisukanaviin. 
  • olet kiinnostunut esimerkiksi valokuvauksesta, videokuvauksesta tai 3D-mallinnuksesta.
  • pystyt toimimaan yksin ja ryhmässä.

Opintojen alussa tutustut media-alan toimintaympäristöön ja opiskelet alan perusosaamista. Opintoihin sisältyy mm. graafisen tuotannon perusteita, graafista suunnittelua, valo- ja videokuvausta, 3D-mallinnusta, verkko- ja painojulkaisun suunnittelua ja toteutusta sekä eri tuotantoihin liittyvät striimaus- ja elokuvaprojektit. Pääset myös työskentelemään teknisten koneiden ja laitteiden kanssa. Myöhemmin syvennät ja laajennat osaamistasi media-alaan myös työpaikoilla ja erilaisissa asiakasprojekteissa.

 Monimediatuotannossa toimiminen

Monimediaalisuus pyrkii vastaamaan nykyaikaisen viestinnän monimuotoisuuteen ja tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa yleisöjä eri tavoilla. Se voi myös viitata siihen, että sisältöä muokataan ja mukautetaan eri medioille sopivaksi, jotta se olisi tehokkainta kullakin alustalla.

Audiovisuaalisessa tuotannossa toimiminen

Audiovisuaalinen tuotanto on prosessi, joka yhdistää äänen ja kuvan tarkoituksena luoda kattava kokemus katsojalle tai kuuntelijalle. Tällainen tuotanto voi sisältää osa-alueita mm. lyhytelokuvan, striimauksen, mainoksien ja muiden viihdealan teosten ympärillä, joissa visuaalinen ja äänellinen ilmaisu yhdistyvät kokonaisuudeksi.

Printtimedia

Printtimedia viittaa kaikkiin painettuihin medioihin, kuten sanoma- ja aikakauslehtiin, kirjoihin, esitteisiin, julisteisiin ja muihin painettuihin julkaisuihin. Termi kattaa kaiken, mikä on tuotettu fyysiselle paperille tai vastaavalle materiaalille. Tämä on perinteinen muoto viestinnässä, johon liittyy graafinen suunnittelu, taitto, painatus ja jakelu. Printtimedialla on edelleen oma roolinsa ja merkityksensä erityisesti tietyissä konteksteissa, kuten mainonnassa, markkinoinnissa ja erityyppisissä julkaisuissa.